پاکبانی که سحر قریشی به او توهین کرد

[ad_1]

شهرداری تهران در اقدامی شایسته با گل از پاکبانی که سحر قریشی روز گذشته او را تمسخر کرده بود، دلجویی کرد.

[ad_2]

Source link