پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم مقابله کردپدافند هوایی سوریه بامداد سه شنبه (به وقت تهران) با اهداف متخاصم در حریم هوایی ریف دمشق مقابله کرد.Source link

Leave a Comment