پلمب یک آرایشگاه مردانه به علت اصلاح موی بانوان

[ad_1]

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند گفت: این واحد آرایشگاه مردانه به علت فعالیت غیرقانونی و خارج از شرع و عرف پلمب شد و جهت سیر مراحل قانونی و برخورد با آن تشکیل پرونده صورت گرفت.

[ad_2]

Source link