پلیس آمریکا دههامعترض را در پورتلند اورگن بازداشت کرد

[ad_1]

بیش از ۵۰ تن از معترضان به سیاستهای ضدنژادی و خشونت ورزی پلیس آمریکا روز یکشنبه در شهر پورتلند ایالت اورگن بازداشت شدند.

[ad_2]

Source link