پیشنهادهای آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات

[ad_1]

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش آخرین تصمیمات این شورا برای ادامه فعالیت مدارس و نحوه برگزاری امتحانات را اعلام کرد.

[ad_2]

Source link