چرا برچسب زدن روی دیگران خطرناک است؟

[ad_1]

دسته‌بندی از طریق برچسب‌زنی ابزاری است که انسان از آن برای حل پیچیدگی‌های برطرف‌نشدنی محیط‌هایی استفاده می‌کند که در درک آن‌ها دچار مشکل شده است.

[ad_2]

Source link