چند ابهام و خلاء قانونی که با شکایت درباره یک اثر مرحوم کیارستمی عیان شد!

[ad_1]


اتفاقی که اخیرا به سبب اختلاف میان دو فرزند مرحوم عباس کیارستمی بر سر انتشار یک کتاب که حاوی نامه‌ها و دست نوشته‌های منتشر نشده وی در زمان حیاتش بوده رخ داد از این جهت باید مورد توجه قرار گیرد که این رخداد می‌تواند بیان کننده یک خلا یا غفلت بزرگی باشد که هم صاحبان اثر فکری و هم قانونگذاران تاکنون به آن توجه نداشته اند و عدم وجود یک قانون جامع موجب بوجود آمدن ابهاماتی شده است.

[ad_2]

Source link