چه قوانینی برای برخورد با سایت های شرط بندی و قماربازی وجود دارد؟

[ad_1]


فضای مجازی محیطی است که در زیر پوست جامعه ما به سرعت در حال گسترده شدن و سایه انداختن بر فضای حقیقی جامعه است.این محیط بدیع و نو به خاطر ویژگی های منحصربه فردش دارای تحرکات خاص خود می باشد.برخی جرایم که در عالم واقع به صورت عینی کاملا ملموس هستند اما در فضای مجازی در پوشش هایی قرار گرفته که تشخیص آنها را دچار مشکل می کند.

[ad_2]

Source link