چگونه بفهیم «کودک» با هوشی داریم؟

[ad_1]

رئیس انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران با بیان اینکه قبل از سن مدرسه و زمانی که کودک فاقد سواد خواندن و نوشتن است بهترین دوره غربالگری هوش کودکان است، گفت: هر کودکی می‌تواند با هوش باشد، اما الزاما با استعداد نباشد و این دو مفهوم کاملا جدا از هم هستند.

[ad_2]

Source link