چگونه بهترین دوزینگ پمپ را انتخاب کنیم؟

تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب ساز می شود جریان خروجی به شکل پالسی باشد. در شرایط ایده ال پمپ هایی را گزینه استعمال قرار می دهیم که همیشه در بهترین شرایط خود عمل می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک تولید کننده پمپی دریافت کنیم که بازدهی آن به الزامات مورد نظر ما نزدیک باشد.و یا این که پیدا کردن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه مراقبت نماید محال به حیث می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی انتخاب پمپها دارند.یک رویه همین می باشد که پمپ مناسب را معلوم نموده و مشخصه های آن را به قدری ظریف ذکر کنیم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود دارد این عمل گزینه قبول واقع نمی شود.روش دیگر ابلاغ نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای مهم می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر توان ترمز، دستکم بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب قدرت موتور و حداکثر شتاب موتور. ، براین اساس چنانچه برای روند ما اهمیت است که دوز دقیق باشد، برای جلوگیری از انحراف، لازم میباشد پمپی مهم درصد خطای زیر تعیین شود در آن وجود ندارد. شیوه حل های ویژه به جهت صنایع منفرد. درصورتیکه نیاز به اطلاعات در گزینه انواع دیگر پمپ های صنعتی مانند پمپ دنده ای و پمپ پیستونی که در صنعت های مختلف به عمل برده می‌شوند دارید به بخش های دیگر تارنما سام تجهیز نیز سر بزنید. در ضمن بایستی به این نکته نیز توجه داشت که جریان سیال در این پمپها به شکل غیر دوزینگ پمپ دوزیورو یکنواخت می باشد. پروسس پمپ هایی نیز تولید می‌گردد که بررسی ولو در آنان حذف شده. مزیت دیگر این پمپ های پریستالتیک این می باشد که خود پرایم شونده هستند. 2) تخلیه یک طرفه مایعات از دیگر به کارگیری های اژکتورهاست که در این شرایط اژکتور مثل یک تلمبه فعالیت می کند که در صنعت به(جت پمپ ) معروف است. ۱۲- به جهت الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز از منبع تغذیه مناسب استعمال شود. دوزینگ پمپ ها در دو دسته دیافراگرمی و پیستونی هستند و هرچند میتوانند به جهت پمپاژ آب آیتم به کارگیری قرار گیرند، البته بیشترین کاربرد آن‌ها برای تزریق مواد شیمیایی، محلولها و دیگر سیالها است. ولی هر یک‌سری وقت یکبار نیاز میباشد پمپ در درحال حاضر کار مجدداً تست و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی مورد لحاظ تأمین می شود صافی ها :شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها به وسیله کارگزاری صافی، نگهداری شود. حیاتی ثابت این واقعیتهای اهمیت ، مختصات سیال مانند ویسکوزیته ، محتوای جامدات ، ساینده ، خورندگی و سمیت آیتم نیاز است. نیاز به روغن کاری دارد. در اين موقعیت در اثر كاهش فشار مايع و تبخير صورت گرفته در سمت مكش پروانه عده هاي حباب توليد و به خروجي پروانه بازخورد کرده.