کاهش مس در بدن ریسک سرطان سینه تهاجمی را کم می کند – خبرگزاری مهر

سطح چهار – سرطان به اندامهای دورتر به خصوص استخوانها، کبد، مغز یا این که ریه ها رسیده است. در روشی که از تراز صفر تا چهار سکو بندی شده است، هر سطح خویش به فرآیند جزئی خیس تقسیم بندی میشود. تعرضآمیز تر بودن: سرطان سینه سه گانه منفی در مقایسه حیاتی سایر اشکال سرطان پستان، تمایل بیشتری به گسترش و هم رجوع و برگشت مجدد دارد. همینطور احتمال تشخیص دیرتر سرطان در مراحل پیشرفته تر در زنانی که ایمپلنت سینه دارند، 25% بیشتر از زنانی میباشد که ایمپلنت سینه ندارند. بیوپسی باز تحت بی حسی موضعی و یا بیهوشی ، قابل اعتماد ترین روش برای تشخیص ماهیت عده های پستان میباشد و تنها در مواردی که نتیجه مثال برداری سوزنی مشکوک و یا مبهم باشد از این روش استعمال میشود. در سال 2007 دانشمندان به این عاقبت رسیدند احتمالاً کشیک کاری شبانه خطر سرطان پستان را ارتقاء میدهد البته پژوهشهای دیگری به جهت عاقبت گیری در همین حوزه واجب می باشد چرا که پژوهشهای دیگر نتایج متناقضی نشان دیتا اند. این مقدار حدود یک درصد است. احتمال مرگ ناشی از سرطان پستان در زنان حدود 1 نفر از 38 نفر یا به عبارتی 2.7 % است. تقریبا در 30 % ضایعاتی که مشکوک به سرطان میباشند پس از مثال برداری ، خوش خیم بودن انها اثبات می شود و از طرفی حدود15 درصد جمع هایی که خوش خیم تلقی شده بودند وجود بدخیمی به ثابت میرسد. براین اساس بیوپسی اخرین نحوه به جهت تشخیص قطعی ماهیت جمع پستان است.بیوپسی بصورت باز یا این که بسته انجام میشود. وزن بدن – زنانی که پس از یائسگی بیش تر وزن دارند یا این که چاق میباشند بیشتر احتمال دارد که دچار سرطان پستان شوند. دلیل خطر سرطان سینه هر چیزی است که احتمال همین بیماری را اکثر کند. یک عدد از آنان راههای خودداری از سرطان سینه می باشد و ما امروز، عمده از هر دوران دیگری در گزینه راههای پرهیز از این بیماری دور اندیشی داریم. از گزاره آنها می توان به هایپرپلازی آتیپیک داکتال یا کارسینوم لبولار همین سایتو اشاره کرد. داکتال کارسینوم: داکتال کارسینوم یا کارسینوم مجرای شیر در مجاری شیر آغاز شده و شایعترین نوع سرطان پستان می باشد (شکل بالا). سرطان پستان (که در میان مردم به تیتر سرطان سینه شناخته میشود) شایعترین سرطان تهاجمی در زنان و دو‌مین ادله مهم مرگ ناشی از سرطان (پس از سرطان ریه) محسوب میشود. به خاطر داشته باشید سرطان پستان در مردان هم اتفاق میافتد البته در اینجا تمرکز اهمیت بر سرطان پستان در زنان است. تومورهای غیرسرطانی پستان پرورش غیر طبیعی دارند، البته بیرون از پستان پخش نمی شوند. سرطان پستان غیر مهاجم به وضعیتی گفته می شود که در آن سرطان پستان هنوز در محل اول خود قرار دارااست و خارج نشده است. علت آن ممکن است مخفی شدن جمع های سرطانی در پشت ایمپلنت در حین غربالگری سرطان پستان باشد و یا ممکن هست خود ایمپلنت تغییراتی در بافت پستان ایجاد نماید. زمانی که سلول های سرطانی وارد خون یا سیستم لنفاوی می شوند و به قسمت های دیگر تن منتقل می شوند، سرطان گسترش می یابد. سرطان از همین محل میتوان به بخشهای دیگر بدن بسط یابد. در همین نحوه میزان گونههای اکسیژن فعال در خون تحلیل می شود که به جهت هشدار درباره سرطان سینه آیتم به کارگیری قرار میگیرد. پیشرفتهایی که از سال 1989 تا به امروز در زمینه غربالگری و معالجه ساخت شده هست مقدار بقای بیماران را تا حد چشمگیری بهبود بخشیده است. در پژوهش دیگری در سال 2018 گزارش شد دانشمندان جهشی را شناسایی کرده اند که سلولهای سرطانی را در درمقابل داروهای درمانی مانند داروهای مهار کننده PARP و اولاپاریب مقاوم می سازد. آن‌ها اکثر در افراد دربین 20 تا 30 سال مرسوم و مرسوم میباشند و اندازه آنها می تواند از 1 تا 5 سرطان سينه گريد 4 سانتی متر باشد. از اینرو حتی برای زنانی که در آنان هیچگونه علائمی مشاهده نمیگردد نیز پس از ۴۰ سالگی سفارش می گردد به طور منظم جهت ماموگرافی پستان مراجعه نمایند. در موردها نایاب ، سرطان سینه ممکن میباشد در مردان بازدید شود اما همین مقاله به سرطان سینه در زنان می پردازد. به این خاطر، پیشنهاد می‌گردد در صورت مشاهده علامت ها گفته شده به دکتر معالج مراجعه کنید. در شکل تشخیص هرگونه اختلال در سینه بوسیله خود شخص و یا این که دکتر ، قدم بعدی انجام ماموگرافی یا این که سونوگرافی سینه می باشد .ماموگرافی و سونوگرافی آنگاه از معاینه پستان ، بهترین نحوه تشخیص توده ها و سرطان سینه در شخص می باشد. کارسینوم مجرا در درون سینه شروع می شود ولی تومور ممکن میباشد به پوست پوشاننده یا این که عضلات دیواره قفسه سینه توسعه و گسترش یابد.