کاهش ۷۶ درصد خرید نفت چین از ایران

[ad_1]

آمار‌های گمرک چین نشان داد، پکن در ماه می ۲۵۶ هزار و ۸۱۳ تن نفت از ایران ایران خریده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۶ درصد کمتر است.

[ad_2]

Source link