کدخدایی: ملاقاتی با داوطلبان ریاست جمهوری نداشته‌ایمسخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: شورای نگهبان تاکنون هیچ ملاقات رسمی و غیر رسمی با داوطلبان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نداشته و به این زودی‌ها نیز نخواهد داشت.Source link

Leave a Comment