کرونا،دلیل فسخ آل‌اشپرت با فدراسیون فوتبال

[ad_1]

ویروس کرونا و تعطیلی شرکت های تولید البسه در کشور چین دلیل فسخ قرارداد شرکت آل اشپرت با فدراسیون فوتبال است.

[ad_2]

Source link