کشف بقایای کشتی انگلیسی متعلق به ۲۰۰ سال پیش

[ad_1]

باستان شناسان در مکزیک موفق شدند بقایای یک کشتی بادبانی در سواحل «کوینتانارو» را کشف کنند.

[ad_2]

Source link