کشف ژنی که از چاقی جلوگیری می کند

[ad_1]

حدود یک درصد از جمعیت ژنی به نام ALK را ندارند. این افراد به طور طبیعی لاغرتر از بقیه هستند و این امر نشان دهنده وجود رابطه میان ژن و وزن آنها است.

[ad_2]

Source link