گزارش نماینده چین از نشست کمیسیون مشترک برجام

[ad_1]

نماینده چین در نشست کمیسیون مشترک برجام، روایت خود را از نتایج این نشس در شهر وین ارائه داد.

[ad_2]

Source link