یونیت هیدرولیک چیست و چگونه کار می کند؟

در صورتی که توده ­کننده به یک دستگاه ضربتی سرعت بالا مجهز شود، می­تواند به جمع­ کننده­های دیگر متصل شود تا منجر شود آنها هم ذیل فشار بروند. نامهای دیگر یونیت هیدرولیک نیز پاورپک هیدرولیک و پاوریونیت است. جزو دیگر اسباب کارگزاری شده روی تانک یونیت هیدرولیک هستند. شیرآلات در اختیار گرفتن دبی در مدلهای دستی، برقی و پرپورشنال بر روی سیستم نصب میشوند. همینطور در مدلهای تبارک و صنعتی با الکتروموتورهای سه فاز و دیزلژنراتور کوپل شده مهم پمپ دندهای، پرهای و پیستونی، مخازن پهناور و استعمال از انواع شیرآلات پروپرشنال مهمترین پارامتر در ساخت یونیت هیدرولیک میباشد. اهمیت یک سیستم پمپ چندگانه، به طور معمول تنها یکی از در هر روزگار فعالیت می­کند. به همین ترتیب، می­توان از سیستم گرمایشی مثل بخاری بر اساس روغن به جهت بالابردن دما در مواقع لزوم به کارگیری کرد. پمپ هیدرولیک به عنوان قلب سیستم هیدرولیک سیال را در سیستم اعصاب مینماید و انرژی مکانیکی از موتور (حرکت چرخشی) را به انرژی هیدرولیک تبدیل می کند. این فرمان منجر می­شود تا پمپ از طریق سوپاپ شارژ سیال را آزاد کند تا در یک فشار کمینه گرمکن یونیت هیدرولیک به تانک برگردد. چرخش محور پمپ، اختلاف فشار دربین ورودی و خروجی پمپ تولید مینماید و این امر سبب مکش روغن از مخزن هیدرولیک میشود. همین حالت مزیت ارتقا فشار ناشی از وزن سیال به فشار اتمسفر در ورودی پمپ را به وجود می آورد. سپس از طراحی و محاسبات فنی یونیت هیدرولیک و همچنین مشخص و معلوم شدن مدل یونیت هیدرولیک و گزینش قطعات، مبادرت به ایجاد همین مجموعه مینماییم. در مجموعه هیدشاپ ما عملکرد کردهایم تنوع یونیتها را بر پایه توان الکتروموتور و پمپ هیدرولیک متصل به آن و همچنین، برند تولید کننده حیاتی قطعات آن تقسیمبندی کنیم. در رخ پایین بلوکه هیدرولیکی تماشا می شود که نیز شیرهای کنترل جهت و هم در اختیار گرفتن فشار روی آن نصب شده اند. کنترل جهت،فشار و بی سیال به وسیله شیرآلات کارگزاری شده روی منیفولد انجام میشود و بوسیله لوله، شیلنگ و اتصالات به سمت مصرفکنندهها سوق دهی میشود. انتخاب همین پارامترها، مشخصات فنی الکتروموتور، پمپ هیدرولیک، تعداد و جور شیرآلات و مابقی اسباب و اثاث جانبی یونیت هیدرولیک را معلوم میکند. جانمایی و ساختمان یونیتهای هیدرولیک وابسته به مشخصات الکتروموتور، پمپ هیدرولیک، شیرآلات و مابقی اسباب و اثاث جانبی است. همین گروه شامل مخزن (تانک) هیدرولیک، الکتروموتور (یا موتور احتراقی)، پمپ هیدرولیک، شیرآلات در دست گرفتن فشار، دبی و جهت سیال و دیگر ادوات و اسباب کارگزاشتن شده است. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم یونیت هیدرولیک کوچک لطفا از سایت ما دیدن کنید.