۱۲ هزار نفر برای فضانورد شدن درخواست دادندناسا بیش از ۱۲ هزار درخواست برای شرکت در برنامه «نسل آرتمیس» دریافت کرده است.Source link

Leave a Comment