۱۲ پیشنهاد انسانی به آن‌هایی که تمکن مالی دارند

[ad_1]

اگر تمکن مالی دارید، حقوق کارگران روزمزدی که برایتان کار می‌کردند، ولی در یک ماه اخیر بیکار شده‌اند را پرداخت کنید. بعدا می‌توانید اندک اندک از حساب‌های آتی‌شان کسر کنید.

[ad_2]

Source link