۵ برابر سال قبل باید واکسن آنفلوانزا فراهم کنیم

[ad_1]

فوق تخصص بیماری های عفونی، درباره انتقال ویروس از حیوان به انسان و همچنین واکسن آنفلوانزا، توضیحاتی داد.

[ad_2]

Source link