۶۰ توصیه سیاستی برای برگزاری راهپیمایی اربعین ۹۹

[ad_1]

پنجشنبه گذشته مرکز مطالعات اربعین، نشستی را با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه اربعین برگزار کرد.

[ad_2]

Source link