۸۰ درصد کودکان کار خیابانی غیر ایرانی هستند

[ad_1]

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس آمار بیش از ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی، اتباع غیر ایرانی هستند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment