«حاج غلامم» نه دکتر تاجگردون!/ شورای نگهبان هیچکدام از مستندات معترضان به اعتبارنامه‌ام را تائید نکرد/ سهامدار «پتروامیدآسیا» بانک سپه است؛ نه بنده!

[ad_1] بحثی مطرح می شود که تاجگردون دکتری دارد یا نه؟ اگر دارد در چه رشته ای؟ خب من پاسخم این است. من فوق لیسانس که گرفتم عضو هیات علمی دانشگاه شدم و مربی هستم و به دلیل شرایطی که داشته ام
ادامه مطلب

انتهای بازار نزدیک است – اما هیچ کس نمی داند که تعداد دقیق

[ad_1] اگر تنها ما تا به حال یک توپ کریستال به می دانم که زمانی که برای خرید سهام شما می توانید تصور کنید که چگونه از آن آسان خواهد بود برای صرفه جویی برای دوران بازنشستگی و می دانم که سخت
ادامه مطلب