اکسیژن ساز بخرید

با یک کنسانترن اکسیژن قابل حمل بیشتر کار کنید اگر شما ‘ مطمئن نیستید که کدام گزینه را انتخاب کنید ، می توانید تصمیم بگیرید با گذشت مدتی تصمیم بگیرید تا آنچه را برای شما مهم است مشخص کنید. اولین عاملی که باید به آن توجه کنید این است که چند بار خانه خود را …

ادامه مطلب