اعلام ناگهانی حضوری شدن کلاسهای شهرهای قرمز و سردرگمی مدارس

اعلام ناگهانی حضوری شدن کلاسهای شهرهای قرمز و سردرگمی مدارس

[ad_1] عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه مدیران مدارس خودشان را برای آموزش مجازی به خصوص در شهری مثل تهران و سایر شهرهای قرمز آماده کرده بودند گفت: از چهارشنبه و پنجشنبه یکباره بحث حضور در کلاس مطرح شد. مدارس نمی توانند آمادگی را به این سرعت کسب کنند. فکر می کنیم …

ادامه مطلب